Valp fra oss

Vi håper på valper etter Lappehiets Magiske Minttu og Lappehiets Yrande Barney i slutten av februar 

🐾🐾💕🐾🐾🐾💕🐾🐾💕🐾🐾💕🐾🐾🐾💕

🐾🐾💕🐾🐾🐾💕🐾🐾💕🐾🐾💕🐾🐾🐾💕

Når vi bestemmer oss for en kombinasjon av foreldredyr så har vi tenkt på helse, eksteriør og lynne. Du som valpekjøper vil selvsagt at utgangspunktet skal være gjennomtenkt og forsvarlig. Derfor har vi i kontraktene våre at det kreves øyelysing ved 1 år og HD-røntgen innen 1,5 år, selv om din hund ikke skal videre i avl så skal muligens søsken. Og det er godt å vite om du har en frisk hund eller om den har spesielle hensyn du må tenke på. 

Me er opptatt av at hundene frå Lappehiet skal fungere best mulig  hos sine familier, og vi deler mer enn gjerne våre kunnskaper om hundehold med våre valpekjøpere. Både før og like mye etterpå valpen er din.  Velkommen på besøk og gjerne på en spasertur med hundene våre.

Valpene er jo rundt oss 24/7 og derfor velger me etter beste evne, rett valp til rett familie. Vi vil følge hundene fra Lappehiet livet ut, derfor har me i kontraktene at om en hund må omplasseres så skal det skje gjennom oss, ny eier skal ha ny kontrakt med oss. 


🐾🐾💕🐾🐾🐾💕🐾🐾💕🐾🐾💕🐾🐾🐾💕

🐾🐾💕🐾🐾🐾💕🐾🐾💕🐾🐾💕🐾🐾🐾💕

Når vi bestemmer oss for en kombinasjon av foreldredyr så har vi tenkt på helse, eksteriør og lynne. Du som valpekjøper vil selvsagt at utgangspunktet skal være gjennomtenkt og forsvarlig. Derfor har vi i kontraktene våre at det kreves øyelysing ved 1 år og HD-røntgen innen 1,5 år, selv om din hund ikke skal videre i avl så skal muligens søsken. Og det er godt å vite om du har en frisk hund eller om den har spesielle hensyn du må tenke på. 

Me er opptatt av at hundene frå Lappehiet skal fungere best mulig  hos sine familier, og vi deler mer enn gjerne våre kunnskaper om hundehold med våre valpekjøpere. Både før og like mye etterpå valpen er din.  Velkommen på besøk og gjerne på en spasertur med hundene våre.

Valpene er jo rundt oss 24/7 og derfor velger me etter beste evne, rett valp til rett familie. Vi vil følge hundene fra Lappehiet livet ut, derfor har me i kontraktene at om en hund må omplasseres så skal det skje gjennom oss, ny eier skal ha ny kontrakt med oss.